Özel (RMST) Sistem Mühendisi Specialty RMST Systems Engineer

Referans Kodu: TUSAS/MMU/RMST/0412
İlan Tarihi: 04.12.2018

Gereksinim Mühendisi (Requirement Engineer)


Görevlendirildiği sistemlere yönelik RMST kapsamında;

- Kullanıcı ihtiyaçlarının analiz edilerek sistem seviyesi gereksinimlerinin oluşturulması

- Kullanıcı isterlerinin tamamının kapsandığının garanti altına alınması ve izlenebilirliğinin kurgulanması

- Gereksinimlere öncelik ve karşılama yöntemleri atanması

- Gereksinimlerin karşılandığının izlenmesi

- Gereksinim Yönetiminin gerekli araçlar kullanılarak idame edilmesi

- Program boyunca konu ile ilgili düzenli veya talep bazlı durumun raporlanması

 

Güvenilirlik Mühendisi (Reliability Engineer)


Görevlendirildiği sistemlere yönelik güvenilirlik faaliyetleri kapsamında;

- İlgili fonksiyon grupları ile eşgüdümü sağlayarak konu ile ilgili gereksinimlerin kapsandığının ve karşılandığının garanti altına alınması

- Güvenilirlik analizleri (FMECA, vb.) ve uygulama süreçlerinin (Reliability Allocation, vb.) takip edilmesi, gerekirse icra edilmesi

- Diğer özel mühendislik fonksiyonları (MST ve Emniyet-Safety gibi) ile analiz girdi ve çıktıları ile ilgili eşgüdümün sağlanması

- Tasarım IPT faaliyetlerinin takip edilmesi ve güvenilirlik ile ilgili hususlarda girdi sağlanması - "DMU Review" toplantılarına katılım sağlanması ve tasarımın ilerlemesinin güvenilirlik kapsamında takip edilmesi

 

İdame Edilebilirlik Mühendisi (Maintainability Engineer

Görevlendirildiği sistemlere yönelik idame edilebilirlik faaliyetleri kapsamında;

- İlgili fonksiyon grupları ile eşgüdümü sağlayarak konu ile ilgili gereksinimlerin kapsandığının ve karşılandığının garanti altına alınması

- İdame edilebilirlik analizleri (QMA, GMA, MTA, vb.) ve uygulama süreçlerinin (Maintenance Allocation, vb.) takip edilmesi, gerekirse icra edilmesi

- Diğer özel mühendislik fonksiyonları (RST ve Emniyet-Safety gibi) ile analiz girdi ve çıktıları ile ilgili eşgüdümün sağlanması

- Tasarım IPT faaliyetlerinin takip edilmesi ve idame edilebilirlik ile ilgili hususlarda girdi sağlanması - "DMU Review" toplantılarına katılım sağlanması ve tasarımın ilerlemesinin idame edilebilirlik kapsamında takip edilmesi

 

Desteklenebilirik Mühendisi (Supportability Engineer)

Görevlendirildiği sistemlere yönelik desteklenebilirlik faaliyetleri kapsamında;

- İlgili fonksiyon grupları ile eşgüdümü sağlayarak konu ile ilgili gereksinimlerin kapsandığının ve karşılandığının garanti altına alınması

- Desteklenebilirlik analizleri (LORA, LSA, TNA vb.) ve uygulama süreçlerinin (Supportability Modelling, Obsolescence Management, vb.) takip edilmesi, gerekirse icra edilmesi

- Diğer özel mühendislik fonksiyonları (RMT ve Emniyet-Safety gibi) ile analiz girdi ve çıktıları ile ilgili eşgüdümün sağlanması

- Tasarım IPT faaliyetlerinin takip edilmesi ve desteklenebilirlik ile ilgili hususlarda girdi sağlanması - "DMU Review" toplantılarına katılım sağlanması ve tasarımın ilerlemesinin desteklenebilirlik kapsamında takip edilmesi

 

Test Edilebilirlik Mühendisi (Testability Engineer)


Görevlendirildiği sistemlere yönelik test edilebilirlik faaliyetleri kapsamında;

- İlgili fonksiyon grupları ile eşgüdümü sağlayarak konu ile ilgili gereksinimlerin kapsandığının ve karşılandığının garanti altına alınması

- Test edilebilirlik analizleri (FTA, TCA vb.) ve uygulama süreçlerinin (Inherent Testability Assessment, vb.) takip edilmesi, gerekirse icra edilmesi

- Diğer özel mühendislik fonksiyonları (RMS ve Emniyet-Safety gibi) ile analiz girdi ve çıktıları ile ilgili eşgüdümün sağlanması - Tasarım IPT faaliyetlerinin takip edilmesi ve test edilebilirlik ile ilgili hususlarda girdi sağlanması
- "DMU Review" toplantılarına katılım sağlanması ve tasarımın ilerlemesinin test edilebilirlik kapsamında takip edilmesi

 

Temel Nitelikler: 

Havacılık, Uçak, Makine veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden asgari Lisans mezunu olmak,

Aşağıdaki konulardan en az birisi hakkında tecrübeye sahip olmak:
* Kompleks sistem geliştirme projelerinde Sistem Mühendisliği
* Kompleks sistem geliştirme projelerinde Özel Mühendislik faaliyetleri (Reliability, Maintainability, Supportability, Safety, Testability-RMSST) * Entegre Lojistik Destek elemanları
* Hava aracı sistemleri (itki sistemleri, motor, uçuş kontrol sistemi, yakıt, hidrolik, çevresel kontrol sistemi, vb.) çalışma prensipleri ve kullanımına yönelik bilgi * Hava aracı tasarım ve geliştirme faaliyetleri (analiz, test, entegrasyon, doğrulama vb.)

 

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

• Sistem mühendisliği ve/veya ürün geliştirme süreçlerine ve ilgili standartlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (INCOSE SE Handbook, IEEE15288, IEEE15289, IEEE 1220, MIL-STD-499, EIA632)

• Güvenilirlik (Reliability) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (MIL-STD-785B, MILSTD-338B, MIL-STD-1629A, MIL-STD-217F, vb.)

• İdame Edilebilirlik (Maintainability) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (MIL-HDBK470, vb.)

• Desteklenebilirlik (Supportability) ve Entegre Lojistik Destek süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (AIA/ASD ILS Suites – S Series, DEF-STAN-0060, MIL-STD-1388, vb.)

• Test Edilebilirlik (Testability) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak (MIL-STD-2165A, MIL-HDBK-2165, vb.) • Gereksinim yönetimi ve araçları (IBM Rational DOORS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

• Mühendislik/ Ürün konfigürasyon yönetimi ve özellikle değişiklik yönetimi konularında bilgi sahibi olmak

• Hava aracı ve sistemleri emniyet (Safety) yönetimi ve süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (SAE ARP4754 / 4761, DO178/254, MIL-STD-882E, vb.) 

• Uçuş elverişlilik sertifikasyonu süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (EASA/FAA Part 21, EMAR21, EMACC, MIL-HDBK-516B/C, JSSGs)

• Ürün - çevresel şartlar etkileşimi, elektromanyetik uyum konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

• Model tabanlı Sistem Mühendisliği (SysML) ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak (IBM Rational Rhapsody, Artisan Studio vb)

• Temel niteliklerde bahsi geçen konulara yönelik akademik çalışma yapmış/yapıyor/yapabilecek olmak

 

Başvuru Formu