Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi (Cost Estimation Engineer)

Referans Kodu: TUSAS/YDS/MTM/0511
İlan Tarihi: 05.11.2018

ALT ROLLER

Maliyet Tahmin Analizi (Cost Estimation Analyisis)

 • Ürün seviyesi maliyet tahmin analizi
 • Maliyet tahmin metotları üzerinden ürün ömür devri aşamalarına uygun modeller geliştirilmesi
 • Sistem/ekipman seviyesi maliyet tahmin analizi
 • Analizlerin raporlanması ve sunulması

Maliyet Veri Tabanı Yönetimi(Cost Database Management)

 • Ürün seviyesi maliyet verisi araştırma çalışması
 • Sistem/ekipman seviyesi maliyet araştırma çalışması
 • Maliyet veri tabanı oluşturulması ve idame edilmesi

Temel Nitelikler:

 • Havacılık, Uçak, Uzay, Makine, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden asgari Lisans mezunu olmak
 • İyi derecede İngilizce (sözel ve yazılı) biliyor olmak
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
 • Yoğun çalışma temposuna uyabilecek, takım çalışmasına yatkın, kriz yönetimi yapabilecek niteliklere sahip olmak
 • Aşağıdaki konulardan en az birisi hakkında bilgi ve/veya tecrübeye sahip olmak:
  • Maliyet modellemesi, hassasiyet analizleri, getiri-götürü analizleri, maliyet senaryoları oluşturma* İstatistik ve İstatiksel Analiz
  • Maliyet Muhasebesi, Bütçeleme, Fiyat Araştırması, Fizibilite Çalışması
  • Veri Tabanı Yönetimi (ürün ağacı üzerinden mmaliyet kırılımı)
  • Hava Aracı Sistemleri (itki sistemleri, motor, uçuş kontrol sistemi, yakıt, hidrolik, çevresel kontrol sistemi, vb.) çalışma prensipleri* Sistem Mühendisliği Süreci ve Uygulamaları, Ürün Ömür Devri Yönetimi

Tercih Nedeni Olabilecek Ek Nitelikler:

 • Savunma Sanayi ve Askeri alandaki maliyet mühendisliği ile ilgili süreç ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmak (MIL-STD-337, DoD/NASA Cost Estimating Handbook, vb.)
 • Gereksinim yönetimi ve araçları (IBM Rational DOORS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Mühendislik/ Ürün konfigürasyon yönetimi ve özellikle değişiklik yönetimi konularında bilgi sahibi olmak
 • MATLAB uygulama deneyimi ve/veya PRICE, SEER, CATLOC gibi maliyet tahmin araçlarını kullanım deneyimine sahip olmak
 • EXCEL ve ACCESS benzeri uygulamalarda macro yazabilme deneyimine sahip olmak
 • Endüstri ve işletme mühendisliği, istatistik ve ekonometri alanlarına ilgi duymak
 • Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (SysML) ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak (IBM Rational Rhapsody, Artisan Studio vb)
 • Temel niteliklerde bahsi geçen konulara yönelik akademik çalışma yapmış/yapıyor/yapabilecek olmaK