Duyurular

Duyuru Görseli

2019-PÇ-J1140-01: Ses-üstü Uçak Tasarımı için Akustik ve Aeroelastisite Özelliklerini Bütünleştiren Çok-Doğruluklu ve Çok-Disiplinli Yöntemlerin Geliştirilmesi

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planında yer alan çalışma konuları ve Şirketimiz stratejik önceliklerine göre, özgün ürünlerin üretimi ve bu kapsamda yürütülen farklı ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan konulara yönelik olarak belirli dönemlerde proje çağrısı yayımlanmaktadır.

 

Bu kapsamda, Ses-üstü Uçak Tasarımı için Akustik ve Aeroelastisite Özelliklerini Bütünleştiren Çok-Doğruluklu ve Çok-Disiplinli Yöntemlerin Geliştirilmesi Proje Çağrısına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır.

 

Proje Çağrı Dokümanı ve TUSAŞ Teknoloji Merkezi proje çağrıları için işletilecek Değerlendirme Süreci ilgili bağlantılarda yer almaktadır.

 

Proje önerilerinin Birinci Aşama Proje Başvuru Formu doldurularak cagriliproje@tai.com.tr e-posta adresinden en geç 30 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi gereklidir.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.