Hava Aracı Tasarımında Rüzgar Tüneli Testleri

Yenilikçi Askeri ve Sivil Hava Aracı Konfigürasyonlarının Deneysel İncelemesi

Experimental Investigation of Innovative Military and Civilian Aircraft Configurations

Askeri veya sivil amaçlı, sabit veya döner kanatlı, yenilikçi konfigürasyonlardaki hava araçlarının kavramsal tasarımlarının rüzgar tüneli testleri ile değerlendirilmeleri.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora

 

Çok Kaynaktan Beslenen ve Değişken Sadakat Seviyeli Uçak Konfigürasyon Tasarım ve Eniyilemesi için Rüzgar Tüneli Testleri

Wind Tunnel Testing for Multi-source and  Multi-fidelity Aircraft Configuration Design and Optimization

Kavramsal tasarım aşamasında, hava aracı konfigürasyon tasarımı ve en iyilemesi için teorik, hesaplamalı ve deneysel verilerin etkin bir şekilde birlikte kullanımını sağlayacak metodolojilerin ve araçların geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora

 

Hava Aracı ve Hava Aracı Bileşenlerinin Rüzgar Tüneli Testlerine Yönelik Olarak Modern Deney Tasarımı ve Matematiksel Modelleme Yöntemlerinin Uygulamaları

Application of Modern Design of Experiments and Mathemetical Modelling Methods to Wind Tunnel Tests of Air Vehicle and Air Vehicle Components

  • Rüzgar tüneli testlerinin zaman ve maliyet etkin yapılabilmesi,
  • Hesaplamalı aerodinamik yöntemleri kullanılarak elde edilen sonuçların rüzgar tüneli testleri öncesinde, sırasında ve sonrasında ek bilgi olarak deneysel sonuçlara dahil edilmesi,
  • Test verileri kullanılarak, test edilmemiş koşullar için de güvenilir tahminlerde bulunulabilmesi amaçlarına yönelik olarak,
  • Literatürde mevcut bulunan deney tasarımı (Factorial, space filling, vb.) ve matematiksel modelleme yöntemlerinin (stepwise regression, artifical neural networks, adaptive splines, vb.) farklı amaçlı rüzgar tüneli testleri için (uçak konfigürasyon tasarımı, kararlılık ve kontrol değerlendirmesi, kararlılık ve kontrol veri seti, alt komponent tasarımı, vb.) karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
  • Deney tasarımı ve matematiksel modelleme yöntemlerini temel alan entegre yaklaşımların ve araçların geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora