İnovasyon ve Teknoloji

Teknoloji Yol Haritası

TAI, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir. Alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık bazda güncellenen TAI Teknoloji Yol Haritası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen AR-GE projelerini, Üniversite ve Sanayi İşbirliği alanlarını ve akademik çalışma konularını yönlendiren temel planlama araçtır.

Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TAI arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

Teknoloji Merkezleri

TAI, Teknoloji Merkezleri aracılığıyla, öncül Ar-Ge misyonuna bağlı olarak, Türkiye ve dünyadaki yenilikçi gelişmeler ile ilgili uygulamaları inceler. Gerekli olduğu ön görülen yenilikçi uygulamaların şirkete kazandırılmasını sağlamak için proje çalışmaları yürütür.

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TAI uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir.

Projeler Kapsamında Danışmanlık

TAI projelerinin belirli aşamalarında, tam veya kısmi süreli olarak ihtiyaç duyulan  uzmanlık alanlarında danışmanlık desteği alınabilmektedir.

Tematik Çalıştaylar

Belirli teknoloji alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile ilgili TAI uzmanlarının bir araya getirilmesi sağlanarak, Şirketimizin stratejik hedefleri ve Teknoloji Yol Haritası doğrultusunda belirlenen öncelikli çalışma konularında birlikte ön proje tanımlarını oluşturmaları amacıyla çalıştaylar düzenlenmektedir.

Özkaynak Ar-Ge Projeleri

TAI'nin kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda kendi öz kaynağıyla bir kısmını ya da tamamını finanse ettiği ve TAI personeli tarafından yürütülen Ar-Ge Projeleridir.

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

TAI personelinin Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenmektedir