Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TAI uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. Bu çalışmalar ile TAI'nin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesine, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer almasına ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülecek projelerde, TAI'de yürütülen çalışmalar kapsamında tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflemesi ve / veya TAI'de uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirilmesine ve / veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

2017-2018 öğrenim yılında 6 farklı üniversite ile 16 bitirme projesi yürütülmektedir.

Başvuru Şartları ve Koşullar:

 • Bitirme projesi başvuruları Akademik Danışmanlar / Öğretim Üyeleri veya ilgili Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileri tarafından iletilmesi gerekmektedir.
 • Lisans öğrencilerinin bireysel / grup halinde yaptıkları lisans bitirme projesi talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvurular iki dönem halinde 1 Ocak 2019 - 28 Şubat 2019 ve 1 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılmalıdır.
 • Lisans bitirme projesi başvuruları teknoloji@tai.com.tr e-posta adresinden yapılmalıdır. Diğer iletişim kanalları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru mesajında; talep edilen bitirme projesinin başlığının, ilgili projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda sağlanacak katkıların ve proje ekibinde yer alacak öğrencilerin güncel transkriptlerinin yer alması beklenmektedir.
 • Başvuran tüm öğrencilerin not ortalamalarının ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
 • Bir üniversitenin aynı bölümü ile bir öğrenim yılında en fazla 3 proje gerçekleştirilebilmektedir.
 • Başvuru dönemi kapanmasına rağmen veya önceki maddede belirtilen 3 proje kontenjanı dolmasına rağmen; TÜBİTAK-2209 / B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’na başvuru yapılarak bitirme projesi başvurusu gerçekleştirilecek ise, ilgili başvuru TAI tarafından ayrıca değerlendirilir ve uygun bulunduğu takdirde kabul edilir.

Değerlendirme Süreci:

 • Tüm başvurular, TAI içerisinde ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak değerlendirilir.
 • Değerlendirme aşamasında, TAI'nin yıllık çalışma planı ve kapasitesi göz önünde bulundurulur.
 • Başvurunun olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması ile ilgili olarak başvuruyu gerçekleştiren Akademik Danışman / Öğretim Üyesine veya ilgili üniversitenin TTO yetkilisine geri bildirim sağlanır.
 • Başvurunun kabul edilmesi (olumlu sonuçlanması) durumunda, ilgili akademik danışman / öğretim üyesi ile birlikte bitirme projesini gerçekleştirecek öğrenciler, nihai proje konusunun ve kapsamın belirlenmesi için TAI'de düzenlenecek toplantıya davet edilir.
 • Gerçekleştirilecek toplantı sonucunda mutabakat sağlanması durumunda, ilgili bitirme projesi öngörülen takvim ve şartlarda başlatılır.
 • Bitirme projesi için konusunda uzman ve yetkin bir TAI mühendisi projeye sanayi danışmanı olarak atanır.
 • Proje için gerekli olan deney / testlerin gerçekleştirilmesi için, elverilen ölçüde TAI altyapısının kullanılması sağlanarak destek olunur.

Ocak- Şubat ayında bitirme projeleri önerilerini tekrar yayınlayacağız. Ilginiz için teşekkür ederiz.