Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

 

İşbirliği Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

2

Anadolu Üniversitesi

3

Atılım Üniversitesi

4

Bilkent Üniversitesi

5

Ege Üniversitesi

6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

7

Hacettepe Üniversitesi

8

İstanbul Teknik Üniversitesi

9

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

10

Kara Harp Okulu

11

Koç Üniversitesi

12

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

13

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

14

Sabancı Üniversitesi

15

Samsun Üniversitesi

16

Süleyman Demirel Üniversitesi

17

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

 18

Kadir Has Üniversitesi

 19 Gazi Üniversitesi EKTAM (Eklemeli İmalat Teknolojileri Merkezi) 
 20 Uludağ Üniversitesi
 21 Gebze Teknik Üniversitesi

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program hakkında detaylı bilgilere Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) SAYP programı bilgilendirme sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.

SAYP Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Anadolu Üniversitesi

2

Ankara Üniversitesi

3

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

4

Atılım Üniversitesi

5

Başkent Üniversitesi

6

Bilkent Üniversitesi

7

Çankaya Üniversitesi

8

Fırat Üniversitesi

9

Gazi Üniversitesi

10

Gaziantep Üniversitesi

11

Gebze Teknik Üniversitesi

12

Hacettepe Üniversitesi

13

HUTEN Hava Harp Okulu

14

İstanbul Ticaret Üniversitesi

15

İzmir Demokrasi Üniversitesi

16

Koç Üniversitesi

17

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

18

Sabancı Üniversitesi

19

Sakarya Üniversitesi

20

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

21

Uludağ Üniversitesi

22

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

SAYP Projelerinin Usulleri ve Özellikleri:

Usuller

 • SSM-TUSAŞ-Üniversite arasında SAYP Protokolü imzalanması gerekmektedir.
 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de SSM onayına tabidir.
 • TUSAŞ tarafından Yüksek Lisans Tezi Projelerinden ziyade ağırlıklı olarak Doktora Tezi Projeleri tercih edilmektedir.
 • Proje konusu (tez konusu) TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili olmalıdır.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ’ta ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

Özellikler

 • Proje 3 kişiliktir: Araştırmacı (Tez Öğrencisi: TUSAŞ personeli olması şart değildir), Tez Danışmanı (Tez Öğrencisinin Tez Danışmanı olan Üniversite Öğretim Üyesi), Sanayici Tez Danışmanı (TUSAŞ personeli)
 • Tez Danışmanına proje kapsamında personel ücreti ödenmektedir (SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır).
 • Tez Öğrencisine Üniversite personeli olması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Üniversite personeli olmayan ve herhangi başka bir Şirkette çalışmayan Tez Öğrencisin, Üniversitenin fatura kesmeye yetkili TTO’sunun bulunması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Proje bütçelerinde SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır.
 • TUSAŞ’tan Üniversiteye proje ödemeleri, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü üzerinden veya Üniversitenin TTO’su üzerinden ödenmektedir.
 • Bütçe Tablosu Döner Sermaye Katsayısı (TTO ile çalışılması durumunda Kurum Payı) düşük (%15’ten küçük olan) olan projeler  tercih sebebidir.
 • Proje kapsamındaki satın alımlar Üniversite (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya TTO) tarafından yapılır.
 • Projenin finansal olarak başarıyla tamamlanması Tezin yayınlanması koşuluna bağlıdır.