Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

İşbirliği Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

2

Anadolu Üniversitesi

3

Atılım Üniversitesi

4

Bilkent Üniversitesi

5

Bursa Teknik Üniversitesi

6

Bursa Uludağ Üniversitesi

7

Ege Üniversitesi

8

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

9

Gazi Üniversitesi EKTAM (Eklemeli İmalat Teknolojileri Merkezi)

10

Gebze Teknik Üniversitesi

11

Hacettepe Üniversitesi

12

İstanbul Teknik Üniversitesi

13

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

14

Kadir Has Üniversitesi

15

Kara Harp Okulu

16

Koç Üniversitesi

17

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 19

Sabancı Üniversitesi

 20

Samsun Üniversitesi

 21

Süleyman Demirel Üniversitesi

22

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

23

Yalova Üniversitesi


Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Program hakkında detaylı bilgilere Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB) SAYP programı bilgilendirme sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.

SAYP Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Anadolu Üniversitesi

2

Ankara Üniversitesi

3

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

4

Atılım Üniversitesi

5

Başkent Üniversitesi

6

Bilkent Üniversitesi

7

Bursa Uludağ Üniversitesi

8

Çankaya Üniversitesi

9

Fırat Üniversitesi

10

Gazi Üniversitesi

11

Gaziantep Üniversitesi

12

Gebze Teknik Üniversitesi

13

Hacettepe Üniversitesi

14

HUTEN Hava Harp Okulu

15

İstanbul Ticaret Üniversitesi

16

İzmir Demokrasi Üniversitesi

17

Kocaeli Üniversitesi

18

Koç Üniversitesi

19

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

20

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

21

Sabancı Üniversitesi

22

Sakarya Üniversitesi

23

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

24

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

SAYP Projelerinin Usulleri ve Özellikleri:

Usuller

 • SSM-TUSAŞ-Üniversite arasında SAYP Protokolü imzalanması gerekmektedir.
 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de SSM onayına tabidir.
 • TUSAŞ tarafından Yüksek Lisans Tezi Projelerinden ziyade ağırlıklı olarak Doktora Tezi Projeleri tercih edilmektedir.
 • Proje konusu (tez konusu) TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili olmalıdır.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ’ta ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

Özellikler

 • Proje 3 kişiliktir: Araştırmacı (Tez Öğrencisi: TUSAŞ personeli olması şart değildir), Tez Danışmanı (Tez Öğrencisinin Tez Danışmanı olan Üniversite Öğretim Üyesi), Sanayici Tez Danışmanı (TUSAŞ personeli)
 • Tez Danışmanına proje kapsamında personel ücreti ödenmektedir (SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır).
 • Tez Öğrencisine Üniversite personeli olması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Üniversite personeli olmayan ve herhangi başka bir Şirkette çalışmayan Tez Öğrencisin, Üniversitenin fatura kesmeye yetkili TTO’sunun bulunması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Proje bütçelerinde SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır.
 • TUSAŞ’tan Üniversiteye proje ödemeleri, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü üzerinden veya Üniversitenin TTO’su üzerinden ödenmektedir.
 • Bütçe Tablosu Döner Sermaye Katsayısı (TTO ile çalışılması durumunda Kurum Payı) düşük (%15’ten küçük olan) olan projeler  tercih sebebidir.
 • Proje kapsamındaki satın alımlar Üniversite (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya TTO) tarafından yapılır.
 • Projenin finansal olarak başarıyla tamamlanması Tezin yayınlanması koşuluna bağlıdır.