Teknoloji Yol Haritası

TAI, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir. Alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık bazda güncellenen TAI Teknoloji Yol Haritası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen AR-GE projelerini, Üniversite ve Sanayi İşbirliği alanlarını ve akademik çalışma konularını yönlendiren temel planlama araçtır.

Güncelleme çalışmaları kapsamında, tüm ürün gruplarının girdileri alınarak değerlendirme yapılmakta ve kazanılması hedeflenen teknoloji konuları belirlenmektedir. Belirlenen konuların nasıl ve ne zaman kazanılacağı TAI Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda tanımlanmaktadır.

TAI Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı kapsamında, ilgili teknoloji konuları, bu konuların nasıl ve ne zaman kazanılması gerektiği sorularına cevap alınarak tüm girdiler kaydedilir. İlgili planda, sadece TAI tarafından değil, TAI'nin işbirliği yaptığı dış teknoloji odakları tarafından geliştirilen ve TAI ürünlerinde kullanılması hedeflenen teknoloji konuları da yer alır.

TAI Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda yer alan tüm girdiler değerlendirilerek, ilgili teknoloji konularının kazanımı, ilişkili akademik çalışmaların belirlenmesi ve Ar-Ge projelerinin oluşturulması gibi hedefler birbirini bütünleyen bir yapıda ele alınmaktadır.

TAI Teknoloji Yol Haritasının Yapısı:

TAI Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda yer alan teknoloji konuları üç ana başlık altında yer almaktadır.

 • Güncel Teknoloji Konuları: TAI tarafından kısa ve orta vadede kazanılması planlanan teknoloji konuları değerlendirilir.
 • Olgunlaşacak Teknolojiler: TAI tarafından kazanım yöntemi ve planı netleşmemiş ancak kazanılması planlanan teknoloji konuları (orta ve uzun vadeli teknolojiler) değerlendirilir.
 • Geleceğin Teknolojileri: TAI tarafından kazanılması planlanan ve gelişmeler takip edilerek kazanımına yönelik planlamaların daha sonraki yıllarda netleşeceği teknoloji konuları (uzun vadeli teknolojiler) değerlendirilir.

TAI Teknoloji Kırılımı:

TAI Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda yer alan konuların ve teknolojilerin uygun biçimde gruplandırılması ve sınıflandırılması için, ACARE Taksonomi ve EDA Taksonomi baz alınarak oluşturulan teknoloji kırılımı (taksonomi) kullanılmaktadır. TAI Taksonomi kırılımı aşağıda listelenmiştir.

A. YAPI

 1. Malzeme Teknolojileri
 2. İmalat, Montaj ve Otomasyon Teknolojileri
 3. Hava ve Uzay Platformları Yapısalları

B. UÇUŞ

 1. Uçuş Fiziği
 2. Uçuş Mekaniği

C. HAVA VE UZAY ARAÇLARI SİSTEM, AVİYONİK VE EKİPMAN

 1. Aviyonik Teknolojileri
 2. İtki / Yakıt Teknolojileri
 3. Güç Sistemleri (Elektrik, Hidrolik, Pnömatik) Teknolojileri
 4. Uçuş ve Görev Yönetimi Teknolojileri
 5. Mekanik, Isı Kontrol Teknolojileri

D. ENTEGRE DOĞRULAMA (METOT VE ARAÇLAR)

 1. Çok Disiplinli Tasarım Metotları
 2. Sistem Mühendisliği
 3. Test Teknolojileri

E. YENİLİKÇİ KONSEPTLER VE SENARYOLAR

F. BİLİŞİM

 1. Bilgi Sistemleri Mimari ve Yazılım Mühendisliği
 2. Bilgi Güvenliği