Rüzgar Tüneli, Modeller ve Deney Araçları

Sesaltı Rüzar Tüneli Tasarımı

Design of a Subsonic Wind Tunnel

Ses altı, kapalı döngü bir rüzgar tüneli akış kanal şeklinin, HAD yöntemleri kullanılarak tasarımı ve optimizasyonu.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans

 

 Sesaltı Rüzgar Tüneli için Fan Tasarımı

 (Design of a Subsonic Wind Tunnel Fan)

Ses altı rüzgar tünellerinde kullanılabilecek fan tasarımlarının (sayı, şekil, profil, malzeme, vb.) optimize edilmesi.

Fan design (number of fans, shape, profile, materials, etc.) and optimization for use in low subsonic wind tunnels.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans

 

Hava Alığı Rüzgar Tüneli Testleri için Basınç Tarağı Tasarımı ve Testlerde Kullanımı

Design of a Pressure Rake for Wind Tunnel Inlet Testing and Its Use

Turbojet/Turbofan motorlu hava araçlarının, hava alığı tasarımlarının rüzgar tüneli testleri ile desteklenmesi ve doğrulanmasına yönelik olarak, SAE ARP1420 uyarınca hava alığı basınç toparlanma oranı ve bozuntu katsayısı hesaplamak amaçlı, 8 eşit açıda 5 er basınç ölçer içeren kollardan oluşan bir basınç tarağının tasarlanması.

Tasarlanan basınç tarağının, rüzgar tüneli testlerinde kullanımına yönelik yöntem (basınç toparlama ve bozuntu oranları hesabı için farklı aradeğerleme yöntemleri, tekli/çoklu basınç ölçer hatası durumlarında, eksik bilgiyi tahmin etmeye yönelik tahmin yöntemleri, vb.) ve araç geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans

 

Dinamik Ölçeklendirmenin Model Testlerine Uygulaması

Dynamic Scaling Applied to Model Testing

Dinamik ölçeklendirme yöntemlerinin, rüzgar tüneli başta olmak üzere ölçekli uçak testlerine uygulanmasına yönelik yöntemlerin ve araçların geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans

 

Model Destek ve Hareketlendirme Sistemleri Tasarımı

(Design of Model Support and Positioning Systems)

Farklı test ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, farklı tipte (örn. hilal tip sting, strut, CTS, free to roll, free flight, vd.) model destek ve hareketlendirme sistemlerinin tasarlanması.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora