Duyurular

AS9100 REV:D, Eylül 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Tedarikçilerimiz, aşağıda yeni revizyona geçiş süreci ile ilgili bilgileri bulabilir. Tedarikçilerimizin geçiş süreci ile ilgili olarak eğitim ve sertifikasyon için bu tarihlere uyması beklenmektedir.

AS9100 REV:D değişiklikleri ile ilgili detalı bilgiye, http://www.sae.org/iaqg/organization/9100.htm linkini kullanarak ulaşabilirsiniz.

  • AS9102 REV:B (First Article Inspection) Ekim 2014 tarihinde yayınlanmıştır. TAI, GENPPT106 (First Article Inspection Requirements for Suppliers) dokümanını Mayıs 2015 tarihinde AS9102 REV:B'ye göre güncellemiş ve yayınlamıştır. Tedarikçilerimizin AS9102 REV:B'de belirtilen yeni formları kullanmaları gerekmektedir.
  • YARDIMCI SANAYİ KALİTE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Tedarik Kalite Mühendisliği  ve Yardımcı Sanayi Kaynağında Muayene Operasyonları ortak çalışması ile, 35 Yardımcı Sanayi firmasından yaklaşık 90 personelin katılımı ile 6 Ocak 2017 tarihinde, aramızdaki ortak kalite dilini geliştirmek amacı ile "Örnekleme, Kalite Muayene Süreçleri, Kritik Parça Uygunsuzlukları, Kalite Yönetim Sistemi Eksiklikleri, Delegasyon Gereksinimleri"  konularında çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Yardımcı Sanayi Firmalarımız tarafından üretilen ürünlerin kalite muayene sürecinde uygulanması gereken kuralları içeren "Kalite Muayene Süreçleri ve Örnekleme" konusu ile ilgili beklentiler, örnekleme süreci ile ilgili tanımlanan kurallar ve bundan sonraki süreç için yol haritası paylaşımı yapılmıştır.

TAI'nin gelecek yıllarda Yardımcı Sanayi iş aktarımı planlaması ve Kaynağında Muayene süreçlerinde yaşanan problemler hakkında Yardımcı Sanayi Kaynağında Muayene Operasyonları departmanı personelleri tarafından bilgi verilmiştir.

Tedarik Kalite Mühendisliği departmanı tarafından, TAI'nin Yardımcı Sanayi firmalarına gerçekleştirdiği denetimlerde en sık tespit edilen bulgular, müşterilerimiz tarafından tespit edilen kritik parça uygunsuzlukları, kaynağında muayene delegasyon gereksinimleri hakkında bilgi verilmiştir.

Malzeme Depoları ve İşlemleri departmanı tarafından ise, tesellüm muayene süreçlerinde yaşanan problemler hakkında  (paketleme, belge eksikliği vb.) firmalara bilgi verilmiştir.