Temel Aerodinamik Fenomenlerin Deneysel İncelenmesi

Dahili Silah Yuvalarında Oluşan Boşluk Akımının Deneysel İncelemesi

Experimental Investigation of Cavity Flow of Internal Weapon Bays

Sesaltı, sesgeçişi ve sesüstü hızlarda çalışan, farklı şekil ve konfigürasyonlardaki (uzunluk, derinlik, genişlik, akış kontrol araçları var/yok, vb.) dahili silah yuvalarında oluşan boşluk akımının rüzgar tüneli testleri ile incelenmesine yönelik deneysel yöntemlerin (laminar-türbülent geçiş dönüşüm yöntemi, akım görüntüleme yöntemleri, basınç-gürültü toplama yöntemleri, toplanan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi yöntemleri, vb.) geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora

 

Tırtıkların Kanat Sesine Etkilerinin Deneysel İncelemesi

Experimental Investigation of Effect of Serrations on Wing Noise

Bir kanadın iz bölgesindeki akışın incelenmesi, sıcak tel anemometre ve akım görüntüleme teknikleri kullanılarak akım kopma noktalarının belirlenmesi ve akışın görselleştirilmesi

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora

 

Dinamik Ölçeklendirilmiş Kanadın Çırpıntı Karakteristiğinin Deneysel İncelemesi

Experimental Investigation of the Flutter Characteristics of a Dynamically Scaled Wing Shape

Esnek bir kanat panel modeli kullanılarak elastik ve karakteristik davranışların deneysel olarak elde edilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora

 

Yüksek Hücum Açılarında Aerodinamik ve Girdap Kestirimi

High Angle of Attack Aerodynamics and Vortex Prediction

Askeri amaçlı, sabit kanatlı, konvansiyonel ve yenilikçi konfigürasyonlardaki hava araçları için, yüksek hücum açılarında hesaplamalı yöntemler ile deneysel yöntemlerin karşılaştırılması ve girdap oluşumlarının ve etkileşimlerinin tahminine yönelik olarak yöntem ve araçların geliştirilmesi.

Araştırma düzeyi: Yüksek Lisans / Doktora