Şirketimiz kuruluşundan bu yana bize rehberlik etmiş ve bugün de etmeye devam eden temel değerler üzerine inşa edilmiştir.

 

Değerlerimiz, itibarımızı destekleyen kültürümüzü şekillendirmiştir. Tüm değerlerimizi, etik ilkelerimizi, kurallarımızı yıllar boyu kişiden kişiye aktararak  korumaya, paylaşmaya ve geliştirmeye çalıştık. Her geçen gün sayıca çoğalan mevcudiyetimizin büyümesi, değerlerimizin, hem bizlere ilham verip hem de bizi birbirimize yakınlaştıracak tek bir belgede toplanması için doğru zamanın geldiğini göstermektedir.

 

 

Hızla büyüyen, faaliyetleri genişleyen şirketimizin bu ivmesinin yanısıra bizler hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Sadece ortak görüşlerin paylaşılması artık yeterli olmamakta, buna ek olarak, yeni bir belge aracılığı ile sorumluluklarımızı nasıl yaşama geçireceğimizi açıkça ifade edebilmemiz gerekmektedir.

 

Etik El Kitabı, değerlerimizi hayata taşımakta olup, bu değerlerin günlük işlerimiz sırasında aldığımız kararlara nasıl ilham kaynağı olduklarını göstermektedir. Tüm değerlerimize ve etik ilkelerimize uygun davranmanın ve kurallara uymanın hepimizin sorumluluğu olduğu ve yolsuzluk veya yolsuzluğa teşebbüs sayılabilecek hareket veya ihmallerde bulunmamamız gerektiğinin bilinciyle onları korumak ve aktarmak konusunda hepinize ve her birinize güveniyoruz.

 

Güçlü değerlerimize bağlı olma taahhüdümüzün ve yaptığımız her işte yüksek etik standartları ortaya koyuşumuzun, büyük şirket olarak bize yakışacağına inancımız tamdır.

 

 

 

 

                                                                 

 

Etik Başvuru için lütfen tıklayınız.

 VİZYONUMUZ

Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış, dünya markası havacılık ve uzay şirketi olmak.

 

MİSYONUMUZ

Ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük  yapmak

  

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük ve Güvenilirlik;

Tüm ilişkilerde yasalara, Şirket değerleri ve etik ilkelerine bağlı kalmak; dürüst ve açık davranmak, verilen sözleri tutmak.

Yaratıcılık;

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik, sürekli iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek.

Verimlilik ;

Tüm çalışmalarda proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek, verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir Şirket olmak.

Paydaş Memnuniyeti;

Tüm paydaşların beklentilerini anlamak ve bunları karşılamak suretiyle tam bir paydaş memnuniyeti sağlamak. Müşteri odaklı tutum sergileyerek müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda aidiyet duygusu ve motivasyonu artırmak için gerekli ortamı yaratmak vb.

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet