TUSAŞ bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak benimser. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder. Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu ve doğal çevreye duyarlı davranır.

Şeffaflık:  TUSAŞ tüm ilişkilerinde şeffaflık ilkesi ile uyumlu, iletişiminde objektif, güncel, gerçeğe dayalı ve açık olmaya özen gösterir. Şeffaflık ilkesi aslında iş ilişkilerinde dürüst olmanın bir dışa vurumudur. Bu ilke TUSAŞ değerleri olarak ifade edilen değerlerin toplamını da yansıtmaktadır. Şeffaf olmak yapılan tüm iş ve işlemlerde ilgili taraflara karşı dürüst ve Savunma Sanayii Güvenliği ve şirketin ticari sırları el verdiğince açık bir tutum içinde olmayı da kapsar.

Adillik: TUSAŞ yürüttüğü bütün iş ve işlemlerde ilgili taraflara adil muamele etmeye özen gösterir ve bunu bir kurumsal değer olarak benimser. Adalet olmaksızın hem şirket içinde çalışanların hem de şirketle ilişkisi olan üçüncü tarafların kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olmaz. Mutlak adalet ideal bir hedef olmakla birlikte uygulamaya tam olarak geçirilmesi zorlu bir süreçtir. Bununla birlikte şirketimizin hedefi mümkün olduğunca işlemlerinde adaleti en yüksek düzeyde tesis etmek ve varsa mevcut adaletsizlikleri gidermektir.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu davranır. Bu kapsamda başta çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına, devlete, finansal kurumlara, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına ve doğal çevreye karşı zarar verici tutum ve davranışlardan kaçınır.

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet