TUSAŞ'lılar;

 

  • Gerek TUSAŞ içinde gerekse dışında iş ilişkileri kurulan bütün taraflarla tutarlı ve dürüst bir ilişki kurar ve sürdürürler: Tutarlı ve dürüst olmak sadece kişisel ahlak ve karakterimizi ilgilendiren ve özel hayatımızda yer alan bir kavram değildir. İş yerimizde de her türlü tutum ve davranışımızda dürüst ve tutarlı olmaya özen göstermeliyiz. Böylece TUSAŞ içinde herkesin birbirine daha kolay güven duyacağı ahlaki bir iş yeri oluşturmaya büyük bir katkı sağlamış oluruz.
  • Üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yapma anlamında yüksek bir çalışma etiğini hedef edinirler: Çalışma etiği bize verilen işleri üzerimizde hiçbir denetim olmasa bile en iyi şekilde yapmaya gayret etmek ve çalışmaktan, üretmekten zevk almak demektir. Bu hem bizi mutlu eden hem de TUSAŞ'ın insan gücü kalitesini artıran bir davranış olacaktır.
  • Verimlilik ve ekonomiklik gibi kavramları etik bir değer olarak da benimseyerek TUSAŞ'ın büyümesi ve karlılığı için çalışırlar: Verimli ve ekonomik olmak sadece kurumsal hedefler olmayıp her TUSAŞ'lının özen göstermesi gereken bir ahlaki tutum olarak da benimsenmelidir. Çünkü bizlere toplum içinde iyi bir geçim ve kariyer imkânı sunan şirketimize bağlılığı bu tutumla ortaya koyarız. TUSAŞ, TUSAŞ'lıların sadece iş yeri değil ikinci evleridir. Evimizde nasıl tasarrufa dikkat edip kaynaklarımızı israf etmiyorsak, TUSAŞ'ta da aynı özeni gösteririz.
  • Kendilerine emanet edilen şirketin her türlü kaynağını en iyi şekilde değerlendirirler ve korurlar: TUSAŞ her düzeyden TUSAŞ çalışanına emanet edilen milli bir hazinedir. Bize emanet edilen kaynaklar, hammadde ve araç gereçler, binalar, her türlü insan kaynağı ya da finansal kaynaklar olabilir. Bunları kullanırken şirketimiz için en yüksek faydayı verecek şekilde kullanmaya özen gösteririz.
  • Kendilerini hem mesleki hem de genel alanlarda geliştirmeye dikkat eder değişim ve geri bildirimlere açık olurlar: TUSAŞ'lılar meslek ve uğraşlarında yeni bilgileri edinip kendilerini geliştirmekle hem kendilerine hem de kurumlarına çok önemli faydalar sağlamış olurlar. Her gün büyük bir hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamamak, hem kendimize hem de şirketimize zarar verecektir. Değişimlere açık olmamak kurumumuzu eskimiş ve çağ dışı  bir yapıya doğru götürür.
  • Şirket içinde edindikleri her türlü bilginin gizliliği konusunda gerek çalışırken gerekse TUSAŞ'tan ayrılma durumunda hassasiyetlerini korurlar: TUSAŞ içinde üretilen ve kullanılan birçok bilgi çalışanlar için sıradan bilgiler olsa bile bu bilgiler bilgi güvenliği açısından belli bir önem derecesinde olup, paylaşılması halinde şirket çıkarlarına zarar veren, şirketin itibarını zedeleyen ya da şirkete hukuki ve mali yükümlülükler getiren teknik, personel, ticari, mali konular olabilir. İzinsiz açıklanmaları halinde milli güvenlik ve çıkarlarımıza zarar verebilir, yabancı bir devlet için fayda temin edebilirler. Bu nedenle TUSAŞ çalışanları şirket projeleri, faaliyetleri, ve iş yapış yöntemleri konusunda TUSAŞ dışında ilgili olmayan taraflarla bilgi paylaşımında bulunmamalı, TUSAŞ'a ait bilgi, belge, dokümanların gizlilik dereceleri ve bu derecelerin yükümlülükleri dikkate alınarak bilgi paylaşımında bulunmalıdırlar.
  • Tüm iş ve işlemlerinde temel insan haklarına ve doğal çevreye saygılı davranmaya dikkat ederler: İnsan hakları evrensel bir kavram olup her yerde geçerli olduğu gibi iş yerlerinde de geçerlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde yer almaya çalışırız. Her TUSAŞ'lı kendi yaptığı işte doğaya ve doğal çevre unsurlarına zarar gelip gelmediği konusunda duyarlıdır.
  • Tüm iş ve işlemlerinde ilgili taraflara karşı sorumlu ve hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimserler: Her TUSAŞ'lı yaptığı işin nihai sorumluluğunun farkındadır. Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar. TUSAŞ'lılar sorumluluklarının sadece yapılan işi veren makama karşı değil katkıda bulunulan ürünleri ve sundukları hizmeti kullanan herkese karşı olduğunu, havacılık sektöründe ürün kalitesinin insan hayatıyla birebir ilgili olduğunu bir an bile akıldan çıkarmazlar. TUSAŞ ürünleri hakkında gerek müşterilerinden gerekse toplumdan gelecek şikayetleri ciddiyetle dinleyip cevap vermeyi hesap verebilir bir yönetim tarzı olarak benimser ve tüm çalışanları da bunu dikkate alarak işlerini yaparlar. Şirket içi ve/veya Şirket dışındaki kuruluş/kişilerle yapılan toplantı ve görüşmelerde, Şirketimizin kimliğine ve saygınlığına uygun olacak şekilde davranır ve sadece şirketin görüşlerini ifade ederiz.
  • TUSAŞ'lılar tüm iş ve işlemlerinde ilgili taraflara karşı şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimserler:, Her TUSAŞ'lı tüm ilişkilerinde her türlü yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarından uzak durur ve  TUSAŞ için iş gören üçüncü kişilerin de (alt yüklenici, tedarikçiler ve temsilci ve danışmanlar) TUSAŞ için iş görürken yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarından uzak durması için makul özen gösterir. Bu konularda makul özeni göstermeyen tüm çalışanlar için şirketin disiplin yönetmelikleri doğrultusunda en ağır yaptırım uygulanır, TUSAŞ'lılar kurum içerisinde olduğu gibi müşteriler, alt yükleniciler, yardımcı sanayi firmaları ve iş ilişkisinde bulunulan kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan tüm temaslarda şirketimizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde tutum ve davranış sergileyerek dış görünüşlerine daima özen gösterir ve bu konuda sürekli kendilerini geliştirirler.
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet