Ürün tasarım verisi dijital olarak ortak bir platformda birleştirilerek Ürün Veri Yönetimi esaslarına göre yönetilir. Böylelikle tüm ilgili disiplinler ortak ve güncel veritabanı üzerinden çalışabilmektedir.

Uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon gereksinimleri ile üretilebilirlik kriterleri eş zamanlı olarak tasarım faaliyetleri süresince göz önünde bulundurulur. Bu amaçla ürün, statik, dinamik, aeroelastik, yorulma ve hasar tolerans analizleri ile doğrulanmaktadır.

 

Yeni ürün için malzeme seçimi ve kalifikasyonu yapılmakta, üretim proses ve test parametreleri belirlenmektedir. Gerekli fiziksel, mekanik ve kimyasal testler bu amaçla kurulan Malzeme ve Proses Teknolojileri Laboratuvarı'nda icra edilmektedir.

 

İleri malzeme ve proses teknolojileri alanında gelişmeleri izlemek ve bu teknolojileri şirket kabiliyetlerine kazandırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda Ar-Ge Projeleri hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Uçuş, laboratuvar ve yer testleri ile ürünün geçerliliği ve doğruluğu gösterilmektedir.

 

İleri teknolojileri araştırma merkezlerimiz:

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet