Müşteri isterleri, tasarım gereksinimleri, maliyet etkinlik, hedef pazar verileri, güvenilirlik ve göreve hazır olma kriterleri baz alınarak lojistik destek kaynaklarını belirleyen ve planlayan analizler çerçevesindeki faaliyetler;

  • Desteklenebilirlik problemlerinin ve maliyet artırıcı unsurların tasarım ilk fazlarında belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması,
  • Bakım ve operasyon maliyetlerini en az seviyede tutulması,
  • Sistemin ömür devri boyunca kullanacağı lojistik destek kaynaklarının (işgücü, destek ekipmanı, yedek parça ihtiyacı vb.) belirlenmesi,
  • Standartlaştırılmış ve entegre bir lojistik destek veritabanının oluşturularak lojistik veriler arası entegrasyonun sağlanması, analiz sonuçlarının kullanıma sunulmasıdır.  

Lojistik Destek Analizi Kabiliyetlerimiz;

Lojistik Destek Analizleri, uluslararası kabul görmüş askeri ve sivil standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

• Onarım Seviyesi Analizi (Level of Repair Analysis-LORA)

• Bakım Görev Analizi (Maintenance Task Analysis-MTA)

• Ömür Devri Maliyet Analizi (Life Cycle Cost Analysis-LCC)

   

• Yedek Parça Optimizasyon Analizi

   

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet